TRYSIL SKISHOP AS GENERELLE LEIEVILKÅR
Disse generelle vilkårene gjelder mellom Trysil Skishop AS, og den som selv og/eller på vegne av en tredje part inngår avtale med Trysil Skishop AS i henhold til bekreftelsen.
 Avtalen gjelder leie av utstyr. 

HVEM ER ANSVARLIG? 
Ansvarlig arrangør er Trysil Skishop AS, NO-2420 Trysil. Telefon +47 91929291. 

 

AVTALEN MED MERE
Som arrangør står Trysil Skishop AS ansvarlig overfor gjesten for det denne har krav på i henhold til avtalen. Trysil Skishop AS tar forbehold om eventuelle trykk- eller korrekturfeil i kataloger, brosjyrer og på hjemmesiden.

 

I DISSE BESTILLINGSVILKÅRENE MENES MED: 
Leiestart – den dag objektet skal tas i bruk.

Objekt - utstyr leid av Trysil Skishop så som sykkel, ski, snøbrett staver, bindinger hjelmer og ryggskinne.

Avbestillingskostnad – innbetalt beløp for sykkel og skileie, og som ikke tilbakebetales av Trysil Skishop ved avbestilling.

Nattestid - kl. 23.00 til 06.00.

Dagtid – kl. 06.00 til 23.00.

Barn - Personer opp til og med 6 år.

Ungdom - Personer fra 7 år til og med 17år.

 

NÅR BLIR GJESTENS BESTILLING BINDENDE? 
Det er gjestens ansvar å kontrollere bekreftelsen og sørge for at leie periode er korrekte. Bestillingen er gyldig for så vel Trysil Skishop som for gjesten så snart Trysil Skishop har bekreftet bestillingen med reservasjonsnummer, og gjesten har betalt hele leien. 

 

NÅR SKAL GJESTEN BETALE? 

Sykkel og skileie betales i sin helet ved bestilling.


GEBYRER VED BETALING
Ved betaling fra utlandet skal gjesten betale omkostningene i hjemlandet og i Norge. Trysil Skishop skal motta den avtalte prisen i angitt valuta som er angitt i bekreftelsen. Eventuelle gebyrer som påløper ved betaling, betales av gjesten. 

 

HVA OM GJESTEN VIL AVBESTILLE SIN BESTILLING? 
Gjesten kan avbestille muntlig eller skriftlig til Trysil Skishop.

For sykkel/skileie som avbestilles senest 7 dager før leiestart, beholder Trysil Skishop 10%, men minimum 350,- NOK av innbetalt beløp pluss valuta endringer og gebyrer. Er innbetalt beløp mindre en 350.-NOK beholder Trysil Skishop av 100% innbetalt beløp. Trysil Skishop vil tilbakebetale avbestillingskostnader innen 14 dager etter at avbestilling er mottatt.  

Ved avbestilling mellom 0-7 dager før leiestart beholder Trysil Skishop 100% av innbetalt beløp.

 

TAP/SKADE AV LEID UTSTYR

Leietaker står fullt ansvarlig for alle eventuelle skader/tap som måtte oppstå på leid objekt.

 

SYKKEL/SKIFORSIKRING

For at forsikringen skal være gyldig må forsikringen være kjøpt og betalt før leie-objektene leveres ut.

Forsikringen gjelder for leietiden ifølge avtale.

Forsikringen gjelder kun for skade på eller tap av forsikret objekt gjennom plutselig og uforutsett hendelse.

Tyveri av objekt skal anmeldes. Kopi av politianmeldelse skal sendes Trysil Skishop.

Forsikringen gjelder ikke for:

• tyveri av objekt som nattestid oppbevares utendørs i bil, i takboks, på takstativ, ulåst uten tilsyn (gjelder også ulåst oppbevaringsrom).                                                   

• tyveri av objekt som dagtid oppbevares ulåst uten tilsyn.

• underslag, bedrageri eller ulovlig oppbevaring

• skade som erstattes gjennom garanti, eller som allerede er erstattet av annen forsikring.

• skade som er forårsaket gjennom grov aktløshet eller med forsett.

 

Egenandel per. ski 300,- NOK for barn/ungdom.

Egenandel per. ski nybegynner/middels 700.- NOK.

Egenandel per. ski avansert/avansert pluss/racing 1000.- NOK.

 

Egenandel per. sykkel 500.- NOK for barn.

Egenandel per. mountain bike 900.- NOK for voksne/ungdom.

Egenandel per. fulldempet og el-sykkel 1800.- NOK.

 

Uthenting og levering av leid objekt

Leietaker plikter å hente ut og levere tilbake leide objekter ved Trysil Skishop’s butikk innenfor butikkens åpningstider (se https://skishop.no/no/stider/ ) For objekter som ikke levert tilbake i henhold til bestillingen eller avtale, belastes leietaker med veiledende leiepris.

 

KRIG, NATURKATASTROFER, STREIKER OG ANNET
Begge parter har rett til å gå bort fra avtalen dersom arrangementet ikke kan gjennomføres som følge av krigshandlinger, naturkatastrofer, arbeidsmarkedskonflikter, lengre avbrudd i vann- eller energitilførsel, brann eller andre tilsvarende større hendelser som ingen av partene har kunnet forutse eller påvirke.